Kiến thức mới – Cảnh tượng rợn người lãnh cung đầy oán khí ở Tử Cẩm Thành

Lãnh cung thực tế không có một địa điểm cố định được đặt tên như Dực Khôn, Vĩnh Thọ, Cảnh Nhân, mà là có thể là bất cứ gian phòng hoặc một tổ hợp phòng nào đó trong Tử Cấm Thành lộng lẫy. Từ hàng trăm năm nay, đã tồn tại những giai thoại ly kỳ, ám ảnh xung quanh lãnh cung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *